گرافیت – Carbon Raiser

گرافیت – Carbon Raiser

در کیسه های ۲۵ کیلویی در بیگ بگ یک تنی پلمپ شده

افزایش میزان کربن در فولادها و چدن ها