فرومولیبدن – Ferro Molybdenum

فرومولیبدن – Ferro Molybdenum

در بیگ بگ یک تنی پلمپ شده یا بشکه فلزی ۲۵۰ کیلویی

افزایش سختی و استحکام و همچنین افزایش مقاومت در برابر خزش، افزایش مقاوت در بر ابر خستگی، ایجاد سختی ثانویه در فولادهای گرمکار، افزایش عدد اندازه دانه و جلوگیری از رشد دانه ها در عملیات حرارتی یا سرویس دهی در حالت گرم