فروسیلیکو منیزیم – Ferro Silicon Magnesium

فروسیلیکو منیزیم – Ferro Silicon Magnesium

در بیگ بگ یک تنی پلمپ شده و بشکه های ۴۰ کیلویی (سایز ۵ – ۱)

عامل نشکن سازی در چدن های داکتیل