فرو سیلیکو منگنز – Ferro Silico manganese

فرو سیلیکو منگنز – Ferro Silico manganese

در بیگ بگ یک تنی پلمپ شده

اکسیژن زدایی، کاهش خطر ریسک پذیری در قطعات مستعد به ترکهای گرم، افزایش سختی و استحکام در فولادها و چدن ها، افزایش عمق سختی بخصوص در چدن ها , تولید فولادهای هدفیلد