فرو سیلیسیوم – Ferro Silicon

فرو سیلیسیوم – Ferro Silicon

در بیگ بگ یک تنی پلمپ شده

اکسیژن زدایی در فولاد سازی، جوانه زایی در ریخته گری چدن های گرافیتی و کنترل میزان فاز فریت در زمینه میکروسکوپی چدن های گرافیتی