فرو تیتانیوم – Ferro Titanium

فرو تیتانیوم – Ferro Titanium

در  بشکه فلزی

عامل احیاء کننده، جداکننده سرباره، بهبود ساختار دانه بندی و ارتقاء کیفیت فولاد کربنی